Skip to content

Casaments i sessions en fotografia i vídeo

Busqueu un record ben especial?
La imatge que capti un moment de la vostra vida?

Nuvis, embarassades, nadons, nens, parelles, retrats. A blanc som professionals de la fotografia i el vídeo i ens agrada aportar el nostre toc personal a les imatges buscant l’emoció i la sensibilitat, la llum i la composició.